Δέσμευση προς την ποιότητα & Αειφορία

Συμμετοχή & Υλοποίηση

Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος

• Προώθηση Πράσινης Ενέργειας

• Ανακύκλωση υλικών ΡΕ

• Στρατηγική μηδενικής φύρας

• Ετήσια χρηματοδότηση για την Έρευνα & Ανάπτυξη με στόχο την βιωσιμότητα

• Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος:

    • 2020 εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ για αυτονομία ηλεκτροδότησης, με επένδυση ύψους 500.000 ευρώ.
    • Διαχείριση υδάτινων πόρων: συγκέντρωση όμβριων υδάτων με χρήση λιμνοδεξαμενής για κάλυψη αναγκών πυρόσβεσης, άρδευση και καθαριότητα χώρων.
    • Φωτισμός: Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με τεχνολογία LED.
    • Ψύξη θέρμανση: Επίτευξη σταθερής θερμοκρασίας στους χώρους παραγωγής, με παράλληλο φιλτράρισμα του εισπνεόμενου αέρα.

• Προώθηση Πράσινης Ενέργειας, με την χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων και την εγκατάσταση φορτιστών. Επένδυση ύψους 100.000 ευρώ.

• Ανακύκλωση υλικών πολυαιθυλενίου που προκύπτουν από την παραγωγή φιλμ ΡΕ: Η εταιρεία διαθέτει τμήματα ανακύκλωσης υλικών. Προωθεί επενδύσεις σε νέας τεχνολογίας εξοπλισμό με σκοπό την βελτίωση των υφιστάμενων μονάδων.

• Εξελίσσει την στρατηγική μηδενικής φύρας, με τις διαδικασίες συλλογής και ανακύκλωσης υλικών για επανα-κοκκοποίηση κι επαναχρησιμοποίηση αυτών.

• Ετήσια χρηματοδότηση για την Έρευνα & Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που εστιάζουν στην βιωσιμότητα.

Ανάπτυξη λύσεων για ΡΕ φιλμ τεχνολογίας αιχμής

• Βιογενή/βιοδιασπώμενα υλικά PLA.

• PLA για προϊόντα κατάλληλα προς κομποστοποίηση.

• Φιλμ ΡΕ για lamination (ΕVO) υψηλών ιδιοτήτων.

• Lamination ΡΕ φιλμ με χρήση τεχνολογίας MDO κατάλληλο για πλήρως ανακυκλούμενες ΡΕ/ΡΕ συσκευασίες.

‘Εργα σε εξέλιξη

• Η EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. μέλος της κοινοπραξίας CEFLEX.

• Η EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. σε συνεργασία με την Αθανάσιος Χατζόπουλος Α.Ε. και το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Η EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. μέλος της κοινοπραξίας CEFLEX:

        ○ Η CEFLEX προσανατολίζεται στην εξεύρεση και ανάπτυξη λύσεων, ώστε η εύκαμπτη συσκευασία να έχει άμεση και προστιθέμενη αξία στην κυκλική οικονομία. Μελετά και σχεδιάζει/αναπτύσσει εξελιγμένα συστήματα για να βελτιωθεί η απόδοση αυτών των υλικών (εύκαμπτης συσκευασίας), μέσα από την συνεργασία εταιρειών που αντιπροσωπεύουν όλη την αλυσίδα παραγωγής.

        ○ Η EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. εντάχθηκε στην Ceflex το 2020 όπου ενθαρρύνονται συνεργασίες με άλλες εταιρείες σε Ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι δράσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη τεχνολογιών και διαδικασιών που θα παρέχουν καλύτερη οικονομική και τεχνική διαχείριση υλικών ΡΕ όταν συγκολλούνται, με περιβαλλοντικά αποτελέσματα κατάλληλα για την κυκλική οικονομία.

       ○ Η πρωτοβουλία, προωθεί συνεργασίες μεταξύ παραγωγών πρώτων υλών έως και τους κατασκευαστές συσκευασιών για καταναλωτικά προϊόντα, τους εμπόρους, καθώς επίσης και τις εταιρείες διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων.

Η εταιρεία μας, μελετά και υλοποιεί μέσα από έρευνα και συνεργασίες, τις καταναλωτικές ανάγκες για βιώσιμα υλικά, τροφοδοτώντας την κυκλική οικονομία.

•  Η EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. σε συνεργασία με την Αθανάσιος Χατζόπουλος Α.Ε. συμμετέχουν σε ερευνητικό έργο Εθνικής εμβέλειας για την ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

“Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανίας τροφίμων για παραγωγή βιογενούς βιοαποικοδομήσιμης, ενεργούς συσκευασίας τροφίμων” με ακρωνύμιο: ΒΙΟΣΤΡΟΦΗ

Υπό τον συντονισμό:

του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ- του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

σε συνεργασία με:

το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών και

την εταιρεία Αθανάσιος Χατζόπουλος Α.Ε.

με την υποστήριξη των :

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

        ○ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

Το έργο επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας τροφίμων, προωθώντας την αειφόρο ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας παραπροϊόντα ως ανανεώσιμη πρώτη ύλη για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας βιογενών, βιοαποδομήσιμων συσκευασιών, με οικονομικά οφέλη από την αξιοποίηση των παραπροϊόντων στον άξονα της κυκλικής οικονομίας.