Τα νέα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ 

Η πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων αποτελεί προτεραιότητα για την EUROFILM Μάντζαρης Α.Ε. Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 αξιολογείται διαρκώς, και υλοποιεί σχέδια δράσης. Η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Μία από τις δράσεις είναι η εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενθαρρύνοντας την χρήση τους και διευκολύνοντας αυτούς που ενεργά συμμετέχουν στην μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων.