Το όραμα και οι στόχοι της MANTZARIS S.A.
MANTZARIS S.A.

Το Όραμα και οι Στόχοι μας

Η συνεισφορά της MANTZARIS S.A. στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην δημιουργία προϊόντων που προάγουν την κυκλική οικονομία. Δεσμευόμαστε για τον σχεδιασμό νέων λύσεων και την παραγωγή βιώσιμων υλικών ΡΕ.

Οι Στόχοι μας

 • • Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.
 • • Προϊόντα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του πελάτη και υποστήριξη και μετά την πώληση.
 • • Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, με επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό.
 • • Πιστή εφαρμογή και συνεχής βελτίωση των Συστημάτων Ποιότητας.
 • • Εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό για διατήρηση υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας.
 • • Οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων και διανομής  για την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής και της ευρωπαϊκής αγοράς.
 • • Πολιτική αποθεμάτων, για ευελιξία.
 • • Άρτιες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού και πιστή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.
MANTZARIS S.A.

Η Πολιτική και οι Αξίες μας

Αντιμετωπίζουμε με έντονο και αληθινό ενδιαφέρον τις ανάγκες των πελατών μας προσφέροντας την γνώση και την εμπειρία που έχουμε συλλέξει στα 30 χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου.

Επενδύουμε στους ανθρώπους, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας και σε αναβαθμίσεις κάθε τομέα εργασίας και παραγωγής. Αναπτύσσουμε  καινοτόμες μεθόδους παραγωγής κι ελέγχου, πρωτοποριακά προϊόντα, ευέλικτο δίκτυο πωλήσεων και διανομής.

Η βιομηχανική μονάδα της MANTZARIS S.A. υποστηρίζει το σεβασμό προς το περιβάλλον που υπογραμμίζεται από την απουσία αποβλήτων κατά την παραγωγική διαδικασία.

 

Οι Αξίες μας

 • • Σταθερές στρατηγικές συνεργασίες.
 • • Προτεραιότητα οι ανάγκες των πελατών.
 • Εξειδικευμένες λύσεις για φιλμ ΡΕ.
 • • Διαφάνεια στις εμπορικές μας σχέσεις και ξεκάθαρες συνεργασίες.