Στόχοι και πολιτικές της EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε.
EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε.

Πολιτική της EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε.

Αντιμετωπίζουμε με έντονο και αληθινό ενδιαφέρον τις ανάγκες των πελατών μας προσφέροντας την γνώση και την εμπειρία που έχουμε συλλέξει στα 28 χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου. Η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί για εμάς την βασική επιχειρηματική μας κατεύθυνση.

Η βιομηχανία πλαστικών φιλμ EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. επενδύει στους ανθρώπους της, τους συνεργάτες και τους πελάτες της. Χαρακτηρίζεται και προάγει καινοτόμες μεθόδους παραγωγής κι ελέγχου, πρωτοποριακά προϊόντα, ευέλικτο δίκτυο πωλήσεων και διανομής, και συνεχείς επενδύσεις για αναβαθμίσεις σε κάθε τομέα εργασίας και παραγωγής.

Η βιομηχανική μονάδα της EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. υποστηρίζει τον σεβασμό προς το περιβάλλον που υπογραμμίζεται από την απουσία αποβλήτων κατά την παραγωγική διαδικασία που ενισχύεται από:

• Τη λειτουργία ειδικού τμήματος ανακύκλωσης.
• Επενδύσεις σε εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας.
• Συλλογή όμβριων υδάτων για κάλυψη των αναγκών καθαριότητας.
• Παραγωγή 3-Στρωματικών προϊόντων για εξοικονόμηση Α’ ύλης.
• Χρήση πρόσθετων διάσπασης σε προϊόντα ανάλογης χρήσης.
• Παραγωγή βιοαποικοδομήσιμων φιλμ, από υλικά φυτικής προέλευσης, για κομποστοποίηση.

EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε.

Στόχοι

Οι στόχοι της βιομηχανίας φιλμ EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. συνοψίζονται και εστιάζονται στα εξής:

• Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, με επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό.
• Εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού για διατήρηση υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας.
• Οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων για την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής και της ευρωπαϊκής αγοράς.
• Οργανωμένο δίκτυο διανομής, με πολιτική άμεσης παράδοσης.
• Πολιτική αποθεμάτων, για περισσότερη ευελιξία.
• Πιστή εφαρμογή και συνεχής βελτίωση των Συστημάτων Ποιότητας .
• Σχεδιασμός προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και υποστήριξη και μετά την πώληση.
• Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.
• Συνεχής αναβάθμιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού και πιστή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.