Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

28 χρόνια παραγωγή βιομηχανικών, αγροτικών και καταναλωτικών film πολυαιθυλενίου

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1991 στο Ζευγολατιό Κορινθίας για την παραγωγή κι εμπορία φιλμ πολυαιθυλενίου και των παραγώγων του σε όλους τους τύπους για αγροτική χρήση.

Από το 2000 μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητη έκταση 65.000 τ.μ., με συνολική στεγασμένη επιφάνεια 14.000 τ.μ. και διαθέτει όλους τους απαραίτητους χώρους για την σωστή λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Στο νέο χώρο λειτουργίας της η επιχείρηση διεύρυνε τη γκάμα των προϊόντων της, ενώ δραστηριοποιήθηκε και στον τομέα της συσκευασίας σε συνεργασία με εταιρείες εμφιάλωσης νερού, μπύρας, αναψυκτικών, τροφίμων, εκτύπωσης κ.α. παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις ανταγωνιστικών προϊόντων ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Επίσης, ανέπτυξε δραστηριότητα στα καταναλωτικά προϊόντα επενδύοντας στην παραγωγή σάκων απορριμμάτων με και χωρίς κορδόνι και άλλων συναφών προϊόντων που πωλούνται στα supermarkets και σε εταιρείες παραγωγής μεγάλων αντικειμένων, καθώς και σε επιχειρήσεις / καταστήματα για την συσκευασία προϊόντων.

Σύγχρονες εγκαταστάσεις

Οι νέες εγκαταστάσεις διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους παραγωγής του εργοστασίου, αποθήκες μεγάλης χωρητικότητας και σύγχρονα γραφεία. Στις αρχές του 2009 τέθηκε σε λειτουργία και νέος χώρος παραγωγής στα πλαίσια νέων επενδύσεων που υλοποίησε η επιχείρηση.

 

Νέες εγκαταστάσεις:

 • Σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Ιδιόκτητη έκταση: 65 Στρέμματα
 • Στεγασμένοι χώροι: 14 Στρέμματα
 • Δυναμικότητα Παραγωγής: 25.000 Τόνοι/έτος
 • Απασχολεί 110 άτομα
 • 7 Γραμμές παραγωγής εξόλκησης φιλμ (blown-Film extrusion)
 • 5 Γραμμές παραγωγής Co-extrusion (πολλαπλών στρώσεων)
 • 4 Γραμμές παραγωγής σάκου απορριμμάτων – κορδόνι
 • 1 Γραμμή παραγωγής σωλήνα drip, Φ16 / 20 / 25 / 32
 • 2 Κοπτοκολλητικές μηχανές σάκων
 • 3 Γραμμές παραγωγής τσάντας (φανελάκι)

1 Γραμμή ανακύκλωσης

Ποιότητα

Επιλέγουμε τις πρώτες ύλες μας, αξιολογούμε τους προμηθευτές μας και προσφέρουμε στον πελάτη μας προϊόντα σταθερής ποιότητας. Η εταιρεία μας έχει επενδύσει στη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων και είναι πιστοποιημένη κατά ISO:

 • ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • ISO 22000:2005 Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων
 • ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η προσπάθεια μας εστιάζεται στην πρόβλεψη των απαιτήσεων των πελατών, την συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας και της παραγωγής, με  την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.