ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Δυναμική ανάπτυξης και επενδύσεις
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ανάπτυξη νέων προϊόντων

Στην EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. επενδύουμε διαρκώς στην παραγωγική διαδικασία για την συνεχόμενη βελτίωση των προϊόντων μας και στον μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και στην ανάπτυξη νέων ειδών.

Το 2016 μετά από μια δεκαετία επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό ύψους 10.810.000€, υποσχεθήκαμε να συνεχίσουμε με ακόμα 3.500.000€! Το 2017 τοποθετήσαμε νέα γραμμή παραγωγής 5.500 τόνων/έτος.

Έχουμε υλοποιήσει το στρατηγικό μας πλάνο:

  • Επενδύσαμε 14.000.000€.
  • Δημιουργήσαμε νέο εργαστήριο έρευνας και τεχνολογίας.
  • Απασχολούμε 110 εργαζομένους.
  • Εξάγουμε σε 16 χώρες.
  • Προσφέρουμε προηγμένες λύσεις με τεχνολογία αιχμής.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ!