Ποιοτητα

Η εταιρεία έχει επενδύσει στη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων.

Πιστοποιήθηκε κατά ISO 9002 (1998) και στη συνέχεια κατά ISO 9001:2000, αναπτύσσοντας διαδικασίες και άριστα εξοπλισμένο τμήμα ελέγχου ποιότητας, ενώ έχει ήδη προχωρήσει σε αναθεώρηση του συστήματός της κατά ISO 9001:2008.

To 2013 πιστοποιήθηκε με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (EN ISO 22000:2005) και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EN ISO 14001:2004).

Επιλέγουμε τις πρώτες ύλες μας, αξιολογούμε τους προμηθευτές μας και προσφέρουμε στον πελάτη μας προϊόντα σταθερής ποιότητας, αντίστοιχα των προσδοκιών του.

Η προσπάθεια μας εστιάζεται στην πρόβλεψη των απαιτήσεων των πελατών, την συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας και της παραγωγής, και την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.


Aρχική/ Αγροτικές συμβουλές/ Συχνές Ερωτήσεις/ Επικοινωνία